NOWA WERSJA STRONY INTERNETOWEJ FIRMY FRISTOM.

13-05-2013

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że po długim okresie starannych przygotowań i prac nad polską wersją serwisu internetowego w dniu 13.05.2013 (poniedziałek) została uruchomiona uaktualniona wersja strony www.fristom.com.pl w odmienionej szacie graficznej. Naszym głównym celem było ułatwienie Państwu dostępu do najbardziej aktualnych informacji o działalności firmy FRISTOM TOMASZ FRIESKE, naszych produktach i usługach. Staraliśmy się też, żeby poruszanie się po niej nie odbiegało znacznie od wcześniejszych wersji naszego serwisu. W pracach nad stroną internetową największy nacisk położyliśmy na wzbogacenie jej przede wszystkim o możliwie jak najbardziej szczegółową informację o produktach firmy FRISTOM TOMASZ FRIESKE (opisy, zdjęcia, dokumentacja techniczna) oraz innych elementach, podnoszących jej funkcjonalność i łatwość nawigacji.

Naszym celem jest ciągłe udoskonalanie serwisu internetowego firmy FRISTOM TOMASZ FRIESKE, w związku z tym chętnie zapoznamy się z Państwa komentarzami i sugestiami, które prosimy kierować na adres: fristom@fristom.com.pl

Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.