Produkty » Lampy obrysowe » FT-033

Poleć znajomemu

Seria lamp żarówkowych FT-033 przeznaczona jest przede wszystkim do naczep, przyczep i autobusów. W zależności od umiejscowienia lampy obrysowej przednio-tylnej, do dyspozycji jest 6 różnych wersji uchwytów elastycznych, wykonanych wyłącznie z najwyzszej jakości tworzyw sztucznych. Lampy serii FT-033 nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C zachowują swoją elastyczność, przez co są m.in. mniej narażone są na uszkodzenia mechaniczne, spowodowane ewentualną kolizją przy manewrowaniu. Lampy te, standardowo wyposażone są w oprawkę żarówki R5W (cokół Ba15s). Aby dodatkowo zabezpieczyć lampy przed wyrwaniem z karoserii pojazdu zastosowano wzmocnienie, tj. insert z blachy stalowej.

ID/EAN Zdjęcie Opis Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze/karton Opakowanie zbiorcze/paleta
szt. kg szt. cm kg szt. cm kg
FT-033 A 5907556005471 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,25 200 59x39x29 25,00 4000 120x80x165 525,00
FT-033 A ZP QS075 5907556006799 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,28 200 59x39x29 28,00 4000 120x80x165 585,00
FT-033 B 5907556005488 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,35 160 59x39x29 28,00 3200 120x80x165 585,00
FT-033 B ZP QS075 5907556006805 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,38 160 59x39x29 30,40 3200 120x80x165 633,00
FT-033 C 5907556005495 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,30 160 59x39x29 24,00 3200 120x80x165 505,00
FT-033 C ZP QS075 5907556006812 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,33 160 59x39x29 26,40 3200 120x80x165 553,00
FT-033 D 5907556005501 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” krótka z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,35 140 59x39x29 24,50 2800 120x80x165 515,00
FT-033 D ZP QS075 5907556006829 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery "L” krótka z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,38 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00
FT-033 E 5907556005518 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, długim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00
FT-033 E ZP QS075 5907556006836 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, długim z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00
FT-033 F 5907556005525 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym stykami 6/3. 2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00
FT-033 F ZP QS075 5907556006843 Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa z przewodem 2x0,75 mm² zakończonym szybkozłączem QS075 2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00
FT-033 KB 5907556007239 Klosz biały. 10 0,02
FT-033 KC 5907556007246 Klosz czerwony. 10 0,02
Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.